Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Et socialpædagogisk behandlingstilbud der henvender sig til børn, unge og familie​r

Ungetilbuddet

​Ungetilbuddet er rettet mod unge i alderen fra 13-23 år med særlige behov og svære livsforhold. Tilbuddet er individuelt tilrettelagt og kan variere i omfang lige fra nogle få timers intervenering til en mere intensiv intervenering, der kan erstatte en egentlig døgnanbringelse.

Den unge får tilknyttet to støtte/kontaktpersoner og der arbejdes aktivt og konstruktivt i det almindelige samspil med den unge i hverdagen.

Kontaktpersonerne har et godt kendskab til den unges livssituation og har en koordinerende og regulerende funktion i forhold til de øvrige indsatsområder, der er etableret omkring den unge. Der udfærdiges en statusrapport hver 6 måned i forbindelse med statusmøder i kommunen.

Der samarbejdes med den henvisende kommune, skole, uddannelse, praktikplads, arbejdsplads, efterskole etc.

Støtte/kontaktpersonerne møder den unge i eget hjem og i nærmiljøet, hvor han eller hun er mest tryg. Indsatsen foregår i den unges hjem, på udflugter og i andre samværsaktiviteter. Støtte/kontaktpersonerne kan tilkaldes døgnet rundt, i tilfælde af behov herfor.

Den unge og familien kan altid få fat i støtte/kontaktpersonerne, som holder ferie på skift således, at der ikke opstår unødige brud i relationen og tilliden til de voksne.

I takt med samfundets forandring og de uroligheder med krig og terror, der foregår rundt om i verdenen, har der vist sig et behov for at kunne yde en særlig gruppe af unge støtte. Det drejer sig om de uledsagede unge flygtninge, der pga. af krig, vold og trusler på livet tager flugten op gennem Europa på egen hånd. Derudover er der også den gruppe af unge, der er flygtet med deres forældre og søskende og har bosat sig i Danmark. Bak-Op tilbyder denne gruppe af unge flygtninge et tilbud, specielt tilpasset deres behov.

Målgruppe

Unge mellem 13 og 23 år med personlige, sociale og faglige udfordringer i forhold til skolegang og med svære opvækstforhold. De unge kan have diagnoser som ADHD, autisme, Asperger syndrom, OCD samt PTSD. Det er oftest unge, der bor i selvstændig bolig, men det kan også være unge, der fortsat bor hjemme eller på andre institutioner, her under også psykiatriske afdelinger. Det er ofte unge bosiddende i forskellige Kommuner på Sjælland.

Unge flygtninge mellem 13 og 23 år, som har traumatiske oplevelser fra hjemlandet og flugten til Danmark. De unge bor oftest i selvstændig bolig, men kan også bo hjemme i familien. De unge bor i forskellige kommuner på Sjælland.

Den overordnede målsætning

I ungeteamet arbejdes der ud fra en overordnet målsætning om;

  • At den unge gennem den nære og fortrolige relation til sine støtte/kontaktpersoner lærer at registrere, italesætte og regulere følelsesmæssige tilstande.
  • ·At den unge opnår en større sikkerhed, og et bedre kendskab til tidligere svære oplevelser.
  • ·At den unge får et bedre kendskab til egne ressourcer og bliver i stand til at udnytte disse.

Værdigrundlaget i arbejdet

I arbejdet med de unge tages der udgangspunkt i, at støtten til forandring hos den unge foregår på en respektfuld og anerkendende måde, som medvirker til styrkelsen af den unges mestringsstrategier. Der lægges vægt på vigtigheden i aldrig at vide os sikre på, hvad der er sandheden for den enkelte unge, men vedblive med at forholde os nysgerrigt og åbent i forhold til de historier, som de unge kommer med.

Når det gælder de unge flygtninge, som kommer med en helt anden kulturel baggrund, er det vigtigt, at vi forholder os åbent og nysgerrigt til de erfaringer, de har med sig fra hjemlandet.

​De unge har eksempelvis ikke erfaring med at blive anerkendt for at tænke selvstændigt. De er i højere grad vant til, at det er de ældre familiemedlemmer, der bestemmer og udstikker retningslinjerne for livsudfoldelsen.

Metoden i arbejdet med de unge

​I arbejdet med de unge tager vi udgangspunkt i en psykodynamiske tilgang med fokus på tilknytningens betydning. Vi antager her, at de unges erfaringer med relationer og følelsesmæssig tilknytning er skabt med baggrund i deres tidligste erfaringer. Vi tager derfor udgangspunkt i de historier, den enkelte har med sig fra opvæksten. Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang med vægten på de interpersonelle relationers betydning for udvikling, læring og trivsel.

Vi arbejder med at skabe tiltag, der fremmer den unges mulighed for at kunne mestre svære aktuelle livsvilkår og bearbejde tidligere svære oplevelser.

Når det gælder de unge flygtninge, som kommer med en helt anden kulturel baggrund end vores, er det særdeles vigtigt, at vi forholder os åbent og nysgerrigt til de erfaringer, de har med sig fra hjemlandet. Her igennem bliver det muligt at observere de kompetencer, de unge har med sig og støtte dem i at integrere disse i den nye tilværelse i Danmark.

Medarbejdergruppen

Vi er et team bestående af erfarne medarbejdere, der alle har erfaring i arbejdet med sorg, tab og traumer. Derudover har medarbejderne stor erfaring med unge, der har diagnoser, har et misbrug af stoffer og alkohol samt erfaring med kriminalitet.

Medarbejdergruppen består af uddannede pædagoger, hvoraf nogle er yderligere specialiserede.

I unge-teamet sker der en personlig- og faglig udvikling gennem uddannelse, kurser og kontinuerlig supervision af eksterne fagpersoner.​

​​

​Kontakt os her hvis du har spørgsmål:

Bak-Op ApS

Kløvervej 12

4000 Roskilde

Charlie Jensen, Leder

Tlf: ​31500038

CVR: 26487897

E-mail: charlie@bak-op.dk

Kløvervej 12, st. dør 3

Tlf.: 22 23 92 93    

Tlf: 22 23 44 93​​

​E-mail: bak-op@bak-op.dk