Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Et socialpædagogisk behandlingstilbud der henvender sig til børn, unge og familie​r

Huset på Kløvervej - skridtet før selvstændig bolig

Bak-Op råder over en opgang med 11 toværelses lejligheder, som beboes af unge i alderen 15 - 23 år.
​Alle unge er tilknyttet støtte/kontaktpersoner, som arbejder individuelt med den unge og støtter op om de særlige behov, der måtte være. Derudover støttes den unge i at indgå i en hverdag, der hører med til at leve sammen med andre i et fællesskab med ansvar for indkøb, madlavning, rengøring og lignende. 

Huset er beliggende på en stille villavej, hvorfor det ikke er et hus, hvor der festes til langt ud på natten. Det er derimod et hus, hvor man lærer at bo med naboer, at gå til opgangsmøder og efterleve de gængse regler, der er forbundet med at leve i egen bolig.  

Målgruppen

Målgruppen er unge i alderen 15 – 23 år, som har brug for pædagogisk støtte til at kunne leve et selvstændigt liv i fremtiden.

 

Den overordnede målsætning

Den unge modtager en individuel socialpædagogisk støtte med  kontinuerligt fokus på:

  • Personlige og sociale kompetencer.
  • ​Gode kostvaner og en sundere livsstil.
  • ​Praktiske færdigheder der er forbundet med at leve et hverdagsliv.
  • ​På egen hånd at kunne skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen.

At kunne fastholde skole/arbejde/uddannelse/fritidsinteresser/samt etablere og vedligeholde et socialt fællesskab med jævnaldrende.

Metoden i arbejdet med de unge

I arbejdet med de unge benyttes metoder forankret i teori og praksis med systemiske og narrative samt psykodynamiske og løsningsfokuserede tilgange, hvor disse kombineres.

Den socialpædagogiske indsats der ydes er inspireret af Den Svenske Model, hvor den unge og familien eller andet relevant netværk forberedes til et liv efter endt forløb i Huset på Kløvervej. 

Der er fokus på:

  • At støtten til den unge er rettet mod det selvstændige liv, som den unge skal have i fremtiden.
  • At forældre eller andre relevante personer fra det unges netværk yder en indsats under den unges forløb.
  • At der genskabes relationer mellem den unge og familien eller andre vigtige personer.
  • At det profesionelle netværk såsom kommune, skole, indrætsklub etc. inddrages og der foretages en løbende afstemning i forhold til målet for den unges forløb.
  • At der ved den unges indflytning i Huset på Kløvervej samtidigt fastlægges en slutdato for forløbet.

Den unge tilknyttes to socialpædagoger og støttes i hverdagslivet også i samarbejde med sin bofælle, hvor oprydning og rengøring er et fælles ansvar. 

Derudover er der en vågen nattevagt tilknyttet huset, som den unge kan henvende sig til om aftenen og natten, såfremt der skulle opstå et behov herfor. Nattevagten er der for at skabe ro, tryghed og samvær for de unge, som kan have det ekstra svært i nattetimerne. 

Medarbejderne

Ungeteamet varetager den socialpædagogiske indsats i opgangen. ​

Ungeteamets medarbejdere har alle relevant socialfaglig uddannelse og baggrund. 

​​

​​

Kontakt os her hvis du har spørgsmål:

Bak-Op ApS

Kløvervej 12, st. dør 3

4000 Roskilde

Charlie Jensen, Leder

Tlf: 31 50 00 38

CVR: 26487897

E-mail: charlie@bak-op.dk

Kløvervej 12, st. dør 3

Tlf.: 22 23 92 93    

Tlf: 22 23 44 93​​

​E-mail: bak-op@bak-op.dk