Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Et socialpædagogisk behandlingstilbud der henvender sig til børn, unge og familie​r

Gruppesamtaler for børn, unge og forældre

Der udbydes i Bak-Ops regi også samtalegrupper for børn og unge i alderen fra 7 til 16 år i en afgrænset periode af i alt 12 samtalegange og som en del af dette gruppeforløb tilbydes sideløbende hermed støtte til forældrene.

Samtalegrupperne er for børn og unge, der har mistet en forældre/søskende ved dødsfald, har alvorligt syge forældre/søskende, eller har forældre, der er blevet skilt og hvor børnene har det svært på baggrund heraf.

Forældrene indgår i et så kaldt flerforældre-samtalegruppeforløb af i alt 3 gange fordelt over børnenes gruppeforløb. Flerforældre-samtalegruppen udgør således en del af den indsats, der ydes børnene i samtalegruppen.

Flerforældre-samtalegrupperne kan imidlertid også udgøre et selvstændigt tilbud udelukkende til forældre.

·​Det kan være til forældre, hvis børn viser tegn på emotionelle, adfærdsmæssige og psykosociale problemer.

·​Det kan være til forældre, som ønsker at forebygge ​eventuelle problemer hos deres børn i forbindelse med eksempelvis skilsmisse.

·​Det kan være til forældre, som har børn anbragt udenfor hjemmet, hvor det er af betydning for det fremtidige forhold til barnet, at forældrene udvikler deres​omsorgskompetencer.

·​Det kan også være til plejeforældre, som ønsker sparring i arbejdet med plejebørn.

I gruppen er der en pædagog og en psykolog med mange års erfaringer i arbejdet med​forældre, børn og unge, som sørger for at skabe rammer, der tillader en gensidig udveksling, forståelse og gennemsigtighed.

Vi benytter os af metoder, der er forankret i teori og praksis udviklet i psykodynamisk gruppeterapi og i systemisk terapi, hvor disse kombineres.

Samtalegrupper for børn og unge

I samtalegrupperne får barnet og den unge viden om sin situation og forståelse for omgivelsers reaktioner på det svære, der er sket.

Vi har erfaring med, at det kan være en stor hjælp at mødes med andre, som har det ligesom én selv og i samtalegrupperne har barnet og den unge mulighed for at tale sammen med andre, der har oplevet det samme.

Udover at tale med hinanden laver vi forskellige aktiviteter sammen. For eksempel tegner, skriver, lytter til musik, ser film, spiser mad og hygger os. I gruppen har vi alle tavshedspligt mht. til det der bliver talt om, så alle trygt kan bidrage med alt, hvad der er af betydning for dem.

Vi mødes en fast ugedag hver anden uge fra kl. 14.30 til 16.30 på Kløvervej nr. 12 i Roskilde.

Samtalegrupper for forældre

I Flerforældre-samtalegrupperne henter forældre viden om deres egen situation og en større forståelse af omgivelsers reaktioner på deres livssituation gennem den rådgivning, der ydes af gruppelederne og de øvrige forældre, der deltager i samtalegruppen.

I flerforældre-samtalegrupperne bidrager forældre, som har lignende problemer andre forældre med deres ideer, perspektiver og forslag.

Forældrene bliver i stand til at gå ud over deres egne opfattelser og gøre brug af de mange ressourcer, der findes i en forældregruppe sammenhæng.

Forældrene styrker således deres egne kompetencer som forældre ved at iagttage og forstå tilsyneladende identiske problemer hos andre forældre og opmuntre og hjælpe til med forslag og kommentarer hertil.

På denne måde opstår der i flerforældre-samtalegruppen mulighed for:

  • Erfaringsudveksling
  • ​Gensidig støtte
  • ​Konstruktiv kritik
  • ​Viden og indsigt
  • ​Kompetenceudvikling

Forældre, hvis børn indgår i samtalegruppeforløb mødes 1 gang om måneden i flerforældre-samtalegruppe af i alt 3 gange på Kløvervej 12 i Roskilde.

Forældre i et selvstændigt flerforældregruppeforløb mødes 1 gang om måneden af ​i alt 6 gange på Kløvervej 12 i Roskilde.

​Kontakt os her hvis du har spørgsmål:

Annette Olsson, souchef - 22 23 44 93

Bak-Op ApS

Kløvervej 12

4000 Roskilde

CVR: 26487897

E-mail: annette@bak-op.dk

Kløvervej 12, st. dør 3

Tlf.: 22 23 92 93    

Tlf: 22 23 44 93​​

​E-mail: bak-op@bak-op.dk