×
Vi tilbyder Særlige forløb Om Bak Op
  Kontakt os
 

Socialpædagogisk familiebehandling

SEL §52.3.3

 
Medarbejderne fra Bak-Op har mangeårig erfaring med socialpædagogisk behandling i familiens eget hjem. Det er i de hjemlige omgivelser familiens udfordringer udspiller sig og derfor giver det mening, at støtten til at udvikle håndteringsstrategier foregår her.

Der arbejdes ud fra en handleplan udfærdiget af sagsbehandler ligesom der udarbejdes skriftlige statusbeskrivelser hvert halve år.

Den socialpædagogiske bistand i kontaktpersonsordningen kan opretholdes efter Servicelovens § 85, for unge der er omfattet af målgruppen i Servicelovens § 85.

Familieteamets tilbud, kan tilbydes som:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2

- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3

- Anden hjælp og støtte, servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9.

Værdiggrundlaget i arbejdet

Vi tager udgangspunkt i at støtte familien, der hvor den er. Vi har fokus på det, der allerede virker og understøtter de forskellige familiemedlemmer i at gøre mere af det, der virker. Vi støtter forældrene i håb og ønsker, de har for deres familie i fremtiden. I samarbejdet med forældrene går vi aktivt og konstruktiv ind og støtter forældrene i at få skabt den fornødne tryghed og tiltro til, at det kan lade sig gøre at skabe hensigtsmæssige- og udviklingsfremmende forandringer.Skal vi hjælpe?

Vi er klar til at hjælpe med din/jeres problemstilling og finde den løsning der passer bedst.


  Kontakt os