Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Et socialpædagogisk behandlingstilbud der henvender sig til børn, unge og familie​r

Tilbud

Bak-Op er delt op i forskellige socialpædagogiske indsatsområder og udbyder pædagogisk behandlingsarbejde indenfor følgende områder:

Ungetemaet, der yder støtte til børn og unge i deres nærmiljø:

 • Støttekontaktordning til udeboende unge i selvstændig bolig, som et alternativ til døgnanbringelse.
 • Støttekontaktordning til hjemmeboende børn og deres familier, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at lade familien være samlet i løsningen af den givne problemstilling.
 • Støttekontaktpersonsordning til unge anbragt udenfor hjemmet på døgninstitution, psykiatrisk afdeling, i fængsel, plejefamilie ect.
 • Støttekontaktordning til unge uledsagede flygtninge, der bor i selvstændig bolig.
 • Klubtilbud til unge uledsagede flygtninge med åbningsdage to hele dage om ugen. De unges behov for støttekontaktordning kan variere mens behovet for en tilknytning til et netværk er fælles for alle de unge.


Familieteamet, der yder støtte til børn unge og familier i deres nærmiljø:

 • Et tre måneders observationsforløb i familiens der foregår i hjemmet og ved aktiviteter udenfor hjemmet med afsluttende skriftlig socialpædagogisk rapport, der indeholder en afdækning af familiens udfordringer og en anbefaling af videre fremtidige tiltag i forhold til familien.
 • Et længerevarende kontinuerligt behandlingstilbud til familier i deres eget hjem, hvor der kan ydes en praktisk såvel som pædagogisk behandlingsmæssig indsat.
 • Et socialpædagogisk behandlingstilbud til nyligt ankomne flygtningefamilier, hvor indsatsen består i at hjælpe familien med at blive etableret i egen bolig og få et kendskab til nærmiljøet og dets muligheder. Samtidig ydes en stabiliserende socialpædagogisk behandlingsmæssig indsats i forhold til forældre og børns trivsel.
 • Socialpædagogiske behandlingstilbud til flygtninge- og indvandre familier, der har boet i landet gennem en årrække med uhensigtsmæssige og fastlåste samspilsmønstre, der begrænser de voksne og børnenes personlige og sociale trivsel.

Klubben, der yder et socialpædagogiske tilbud til unge flygtning, der bor i selvstændig bolig:

 • Unge som bor selvstændig men har brug for et tilhørsforhold til et sted, hvor de kan komme og være sammen med andre unge og voksne. Fælles for de unge er, at de i et vist omfang har tilknyttet en støttekontaktordning i Bak-ops regi.

Døgninstitutionen på Kløvervej yder et socialpædagogisk behandlingstilbud til:

 • Uledsagede mindreårige flygtningebørn i alderen fra 13 til 23 år med svære traumatiske oplevelser bag sig fra hjemlandet og flugten til Danmark. Disse unge har brug for at bo i et familielignede miljø med en særligt tilpasset pædagogiske indsats.

Det Kollegielignende botilbud i Marbjerghuset, der yder et socialpædagogisk tilbud til:

 • Unge uledsagede flygtninge i alderen fra 16 til 17 år, som endnu ikke er i stand til at bo i selvstændig bolig alene men har brug for at indgå i et nært bofællesskab med andre unge og med tilknyttet støttekontaktordning på stedet.

Bak-Ops særlige tilrettelagte projekter, der yder socialpædagogiske tilbud til:

 • Enkeltmandsprojekter der tilpasses et særligt tilrettelagt ydelse til en enkelt ung med specifikke behov. Her er den primære ydelse, at støtte til udviklingen af en bedre selvregulering og et mere hensigtsmæssigt samspil med andre. Den unge følges af få støtte kontaktpersoner i et forudsigeligt og struktureret hverdagsprogram.
 • Et Fædreprojekt rettet mod fædre fra flygtninge familier, der lever en isoleret tilværelse, hvor tidligere traumer bliver forstærket og hvor fædrene er begrænset i at kunne indgå i et hensigtsmæssigt samspil med den øvrige familie. Fædrene modtager praktikforløb og indgår i et gruppeforløb med temaer som personlig udvikling, børneopdragelse, familie- og arbejdsliv, kendskabet til det samfund de lever i. Her igennem øger fædrene deres mulighed for en bedre integration til gavn for dem selv og resten af familien.

 • Et frivilligt arbejdsprojekt for unge flygtninge, hvor indtjeningen går til de unge 23 årige, der ophører i Efterværn, så de fortsat kan være tilknyttet Klubben i Bak-Ops regi med muligheden for at høre til i et for dem betydningsfuldt socialt fællesskab, deltage i sociale arrangementer og i ferier.

Kløvervej 12, st. dør 3

Tlf.: 22 23 92 93    

Tlf: 22 23 44 93​​

​E-mail: bak-op@bak-op.dk