Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Et socialpædagogisk behandlingstilbud der henvender sig til børn, unge og familie​r

​Juridisk grundlag

Bak-Ops virke er funderet på Servicelovens § 46, formålet med at yde støtte til børn og unge med særligt behov herfor.

Botilbuddet på Kløvervej i Roskilde er oprettet som socialpædagogisk tilbud efter Servicelovens § 52, stk.3, nr. 7 jf. §66, nr. 4.

Ungeteamets tilbud, kan tilbydes som:

Kontaktpersonordning efter Servicelovens § 52, stk.3, nr. 6, og efter det 18 år efter Servicelovens § 76 stk.2, eller stk.3, nr.2.​

​​

Den socialpædagogiske bistand i kontaktpersonsordningen kan ligeledes opretholdes efter Servicelovens § 85, for unge der er omfattet af målgruppen i Servicelovens § 85.

Familieteamets tilbud, kan tilbydes som:

  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2
  • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3
  • Anden hjælp og støtte, servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9.

Kløvervej 12, st. dør 3

Tlf.: 22 23 92 93    

Tlf: 22 23 44 93​​

​E-mail: bak-op@bak-op.dk