×
Vi tilbyder Særlige forløb Om Bak Op
  Kontakt os
 

Om Bak-Op

 


Der bestræbes i sammensætningen af medarbejdere på at have en ligelig fordeling af mandligt- og kvindeligt personale. Dette er af afgørende betydning for børn og unge, som i perioder kan profitere mere af tilknytningen til et bestemt køn.

Der lægges vægt på socialpædagogernes faglige udvikling med løbende supervision af forskellige eksterne supervisorer med viden indenfor de specifikke problemstillinger, der aktuelt arbejdes med.
Vores medarbejdere
Bak-Ops historie

Bak-Op er et privat socialpædagogisk behandlingstilbud, der har eksisteret i 15 år. Medarbejderne har erfaring i arbejdet med børn, unge og familier og har gennem årene ydet kommuner i landet et helhedsorienteret behandlingstilbud, hvor den pædagogiske indsats er skræddersyet, så den passer til de behov, der måtte være.

Da Bak-Op blev etaberet, var ideen at kunne yde et specielt tilpasset tilbud til børn, unge, voksne og familier med særlige vanskeligheder. Det var ønsket at kunne tilbyde kommuner alternative ydelser set i forhold til de ydelser, der fandtes i det traditionelle behandlingssystem og yde støtte til de børn og unge, der ikke  kunne indgå i de eksisterende behandlingstilbud.

Bak-Op udbyder i dag flere forskellige socialpædagogiske tilbud. Fælles for disse er, at de altid sammensættes efter de aktuelle behov og ønsker, der måtte være og at der løbende foretages justeringer i indsatsen tilfælde af behov herfor. Der arbejdes overordnet på at skabe muligheder for at støtte barnet, den unge og familien i det lokale miljø og derfor foregår den pædagogiske indsats i hjemmet eller i nærmiljøet.

I mange tilfælde vil tilknytningen til Bak-Op kunne erstatte en anbringelse udenfor hjemmet eller udgøre en mere relevant foranstaltning, idet barnet og den unge ikke tages væk fra deres sociale kontekst som familien, skolen, venskabsgrupper, fritidsaktiviteter ect.

I Bak-Op er det således muligt at skræddersy individuelle løsninger til den enkelte og/eller familien som helhed. Det er ambitionen at levere socialpædagogiske løsninger på et så højt fagligt niveau som muligt. Derfor har alle medarbejdere som minimum en socialpædagogisk uddannelse eller en anden relevant faglig baggrund. Fælles for mange af medarbejderne er en årelang erfaring med det socialpædagogiske arbejde med børn, unge og familier. Flere medarbejdere har endvidere en efteruddannelse eller længerevarende kursusforløb indenfor familieterapi, psykotraumatologi, kropsmassage og NADA.

Det socialpædagogiske arbejde bliver teoretisk såvel som praktisk dokumenteret i forhold til den visiterende kommune, der udgør vores samarbejdspartnere. Der foregår således et tæt samarbejde med eksterne konsulenter, såsom socialrådgivere, jobkonsulenter, SRP medarbejdere, UUV- vejledere, pædagoger og lærere, psykologer, psykiatere, læger ect.Links & Artikler om Bak-Op

Flygtninge på jagt efter god start under vandet, Dagbladet Roskilde 16 jan 2012

Kyllingevognen skal hjælpe unge flygtninge i arbejde, Dagbladet Roskilde 19 maj 2017

VIDEO: Her bor der kun uledsagede unge flygtninge, dr.dk, 5 august 2015 
Man kan altid få fat i en af pædagogerne, når der opstår akutte situationer
- Afdelingsleder hos Clavis, sprogskole i Roskilde

Pædagogerne er yderst nærværende og empatiske
- Lærer hos Clavis, sprogskole i RoskildeSkal vi hjælpe?

Vi er klar til at hjælpe med din/jeres problemstilling og finde den løsning der passer bedst.


  Kontakt os