Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Et socialpædagogisk behandlingstilbud der henvender sig til børn, unge og familie​r

​Generelt om målgruppen

​Børn, unge, voksne og familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger samt unge og familier af anden etnisk baggrund

Børn og unge med misbrug og /eller kriminalitet

Unge med massive tilpasningsproblemer i alderen fra 14 til 23 år

Unge og voksne med psykiatriske diagnoser, hvor indlæggelse, medicinsk og psykiatrisk behandling kan forekomme sideløbende med den socialpædagogiske indsats


​Unge mødre med ekstra behov for støtte eller en egentlig behandlingsorienteret indsats

​Unge uledsagede flygtninge børn i alderen fra 14-18 år

Unge flygtninge over 18 år

Observationsforløb med beskrivelse, vurdering og afsluttende skriftlig udredning samt forslag til eventuelle fremtidige handletiltag

Gruppesamtaler med unge, som arbejder med forskellige livstemaer. Eksempelvis har mistet forældre, søskende eller har har syge forældre eller søskende mm.

Kløvervej 12, st. dør 3

Tlf.: 22 23 92 93    

Tlf: 22 23 44 93​​

​E-mail: bak-op@bak-op.dk